Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


29.11.2018
Prostor pro vaše dotazy a připomínky

29.11.2018
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 29.listopadu 2018 v 19.00 hodin v případě neúčasti nadpoloviční většiny členů družstva – náhr. termín 13.prosince 2018 v 19:00 hodin v sušárně v přízemí domu č.p. 566

23.05.2018
Vyúčtování je připraveno k převzetí - termíny jsou v záložce "nástěnka"

11.05.2017
Dnešním dnem začíná plánovaná rekonstrukce balkónů. Díky přijatelnému počasí a možnostem vybrané firmy byl start rychlejší, než se původně očekával. ÚKLID NA BALKÓNECH: prosím aby jste dle jednotlivých etap vyklidily vše z balkónů. Začíná se vchodem 566. Ostatní budou následovat už po sekcích – budeme definovat dle prováděných prací. Na balkonech nemohou zůstat skříně, ostatní nábytek, kola, kočárky, květináče. Rozsah rekonstrukce: Odstranění dřevěných výplní, obroušení kovových konstrukcí, ošetření třívrstvým nátěrem, instalace nových dřevěných výplní. Barva zábradlí bude šedá - RAL – 7045. Výdřeva bude modřínová s protiplísňovým nátěrem. Balkóny se zasklením: bude pouze demontován Makrolon (plastová výplň) a následně provedeny opravy stejného postupu. Na novou výdřevu bude vrácena makrolonová výplň. Satelitní přijímače: Satelitní přijímač si každý nechá demontovat sám. Pokud zůstane na balkónové konstrukci satelit přidělaný (může být), dojde k nátěru včetně dotykových ploch s držákem satelitu. Porušená dlažba: v případě vypadaných spár bude opravena spárovací hmota. Pokud bude dlažba popraskaná, bude provedena výměna. Nová dlažba bude šedá (RAKO – Taurus TAB 35076). V případě popraskaných omítek a fasád bude provedeno spárové tmelení

23.02.2017
Dobrý den, z důvodu opravy teplovodu Jeronýmova bude zítra přerušena dodávka tepla do vašich objektů a to v čase od 8,00hod. do 14,00hod. Děkujeme za pochopení. Technik DTS Teplárna Liberec, a.s. člen skupiny MVV Energie CZ

06.02.2017
V pátek 3.2. v odpoledních hodinách přestala fungovat jedna fáze. To znamená, že výtah , který potřebuje pro svůj provoz fáze tři přestal fungovat. Zároveň každá domácnost byla dotčena částečnou nefunkčností rozvodů 220 V do zásuvek, nebo naopak osvětlením, nebo dokonce kombinací obojího. Vše záleží na zapojení jednotlivých bytů. Po všech zkouškách a testech bylo zjištěno, že se jedná o přerušený přívodní kabel, který je ale ve vlastnictví družstva. V úterý 7.2. budou zahájeny výkopové práce a věříme, že se odpoledne podaří najít přerušené místo a opravit spojkouváním, nebo výměnou porouchaný přívodní kabel. Další informace budou na stránkách družstva (WEB). 7.2.2017 byl natažen provizorní kabel, protože závada se ukázala na né zrovna jednoduchém místě. 100% Dodávka elektřiny byla obnovena. Ve čtvrtek 9.2.2017 se porušený kabel naspojkoval a poškozená část vyměnila. Od téhož dne je vše uvedeno do původního stavu. Terénní opravy budou upravený následně, jak dovolí počasí.

13.12.2016
Úterý 13.12.2016 na tento den je potřeba si sjednat termín opravy (volejte mezi 8 - 16 hodinou) kontaktní osoba - p. L a c i n a tel.č. 6 0 3 4 8 5 5 1 9

06.12.2016
Odečty indikátorů tepla, vodoměrů studené vody a TUV Út 6.12.2016 567 16:00 - 17:45 566 17:45 - 19:45 St 7.12.2016 569 15:30 - 18:00 Čt 8.12.2016 568 17:00 - 19:00

28.07.2016
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.

16.10.2014
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

04.12.2012
Víte, jak máte správně větrat? Vše potřebné se dozvíte v sekci nástěnka - celý článek.

01.01.2012

04.11.2010
Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace), kterým to ukládá zákon.

03.11.2010
Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

Předchozí Předchozí

Informace

29.11.2018
Úřední den - kancelář družstva - vchod 566 od 20:00
29.11.2018
Členská schůze
23.05.2018
Vyúčtování za rok 2017
11.05.2017
Oprava BALKÓNŮ 2017
23.02.2017
Přerušní dodávky tepla

Partneři

SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet