Družstvo Nástěnka Nebyt.prostory Fotogalerie Parkování Užit.informace Kontakty

Užitečné informace


03.06.2023
VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2022 k vyzvednutí v kanceláři družstva (vchod 566) termíny pro převzetí: PONDĚLÌ (5.6.2023) 19:00 - 19:30 hod. ČTVRTEK (8.6.2023) 19:00 - 19:30 hod. Od pátku od 9:00 hodin (10-6.2023) bude vyúčtování možné vyzvednout v centru - SBD Sever (pouze týden, pak bude posíláno doporučenou poštou)

31.01.2023
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 31. ledna 2023 v 17.00 hodin místo konání: Kongres Park Liberec, Jeronýmova 570/22 Prezence členů družstva bude zahájena v 16.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací musí být pořízen notářský zápis (§ 659 odst. 2 ZOK), uskuteční se členská schůze za přítomnosti notáře Mgr. Filipa Vorla Program členské schůze: 1) 17:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 17:10 Informace k transformaci družstva na SVJ 3) 17:15 Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací ke dni 1. 5. 2023 HLASOVAT 4) 17:20 Volba likvidátora Mgr. Moniky Andresové, advokátky, včetně schválení výše její odměny HLASOVAT 5) 17:25 Finanční situace družstva, předběžný hospodářský výsledek 2022 6) 17:30 Schválení jednorázové odměny členům představenstva za přípravu a realizaci transformace družstva na SVJ v letech 2019 až 2022 HLASOVAT 7) 17:35 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka jednotek o založení společenství vlastníků přijmutím stanov HLASOVAT 8) 17:40 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o výši příspěvků členů společenství vlastníků do fondu oprav (DZO) HLASOVAT 9) 17:45 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o určení osoby správce Stavební bytové družstvo SEVER včetně schválení výše jeho odměny po vzniku společenství vlastníků HLASOVAT 10) 17:50 Schválení rozhodnutí družstva jakožto jediného vlastníka všech jednotek o výši odměny členům výboru společenství vlastníků HLASOVAT 11) 17:55 Diskuse 12) 18:00 Usnesení a závěr Žádáme všechny členy, aby se vzhledem k závažnosti projednávané problematiky zúčastnili v největším možném počtu. K rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací je nutná účast alespoň dvou třetin všech členů! Opakování členské schůze je pro všechny členy družstva finančně nákladné (pronájem, účast notáře, náklady na pozvánky a čas přítomných). V případě neúčasti prosím využijte plné moci. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Podklady k záležitostem programu členské schůze (tj. zejména stanovy SVJ) budou k nahlédnutí na webových stránkách družstva www.lbdstadion.cz. Pokud nejste členem družstva, prosíme Vás ve vlastním zájmu o předání této pozvánky majiteli bytu.

31.01.2023
Pozvánka s mapkou cesty - viz nástěnka

06.12.2022
Aktuální informace k převodu bytů do OV. Dne 26. 11. 2022 byl na katastr podán návrh na vklad Prohlášení vlastníka jednotek, na základě kterého budou vymezeny v budově jednotky. V současné době tedy probíhá řízení na KN o tomto vkladu. info v sekci Nástěnka

07.10.2022
Informace pro členy LBD Stadion. Ti majitelé družstevních podílů, kteří nemají ještě přehlášeno bydliště na území města Liberec vyzýváme, aby tak učinili co nejdříve. Jinak s nimi nebude možné uzavřít smlouvu o převodu jednotky do jejich vlastnictví. Současně bych všechny členy informujeme, že dohoda s městem je uzavřená a že již došlo k podání návrhu na vklad do KN.

13.09.2022
Dobrý den, Díky nové legislativě ohledně měření spotřeb energií v jednotlivých bytech bude i naše bytové družstvo vybaveno měřidly pro dálkový odečet. V budoucnu bude možné kontrolovat své spotřeby a náklady častěji, než jednou ročně. Aby bylo možné toto zajistit je potřeba vyměnit měřidla za měřidla nová, která mají možnost dálkového odečtu a již nebude nutné na zlomku dělat fyzické odečty v bytech. Poslední odečty společností VIPA budou v prosinci roku 2022. V září (termíny jsou uvedeny v sekci nástěnka) budou instalovány měřidla na radiátory a topné žebříčky. Původní zatím zůstávají, aby bylo možné odečíst spotřebu roku 2022. Vchod Jeronýmova 569 má již vyměněny i vodoměry na studené a teplé vodě. Vchod Jeronýmova 568 bude realizován v průběhu září. U vchodů Jeronýmova 566 a 567 budou měněny hlavní uzávěry v bytech a vodoměry. Vše se stihne do konce roku 2022. Od 1.1.2023 již budou odečty ve všech bytech zajištěny na dálku. Děkujeme za spolupráci při montáži těchto měřidel. Prosím odsuňte od radiátorů sedačky, stoly, skříňky … a případně záclony a ostatní nehořlavé materiály. Měřidlo se na radiátor bodově přivaří. S pozdravem Filip Josífek – člen představenstva LBD Stadion M: +420739589479

07.06.2022
VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2021 k vyzvednutí v kanceláři družstva (vchod 566) termíny pro převzetí: ÚTERÝ (7.6.2022) 19:00 - 19:30 hod. STŘEDA (8.6.2022) 19:00 - 19:30 hod. Od pátku 10.6.2022 bude vyúčtování možné vyzvednout v centru - SBD Sever (pouze týden, pak bude posíláno doporučenou poštou) vyúčtování bude vydáno po předložení občanského průkazu proti podpisu

04.05.2022
1. Pro první fázi procesu převodu bytů do osobního vlastnictví nemusí být na čestrném prohlášení trvalý pobyt v Liberci. 2. Nejzažší termín pro předání je 21. květen 2022

21.04.2022
podklady jsou v sekci nástěnka

21.04.2022
Prezentace z ČS 21.4.2022

20.04.2022
Od 7.5 -10.5. bude probíhat výměna zvonků a domovních telefonů

05.04.2022
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 21. dubna 2022 v 19.00 hodin v Aule objektu Změna !!! v Sušárně 566!!! Prezentace členů družstva zahájena v 18.45 hodin, občanský průkaz s sebou. Program členské schůze: 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze 2) 19:10 Kompletní informace o převodu majetkového podílu města na LBD Stadion a převodu bytů do vlastnictví členů družstva 3) 19:20 Projednání návrhu Dohody o narovnání mezi LBD Stadion a Statutárním městem Liberec 4) 19:40 Schválení účetní závěrky – rok 2021 5) 19:50 Finanční situace družstva 6) 19:55 Odměny představenstva 7) 20:00 Diskuse 8) 20:15 Usnesení a závěr Žádáme všechny členy, aby se vzhledem k závažnosti projednávané problematiky zúčastnili v největším možném počtu. K jednání je nutná nadpoloviční většina. Pozvánka platí pouze pro jednoho člena na každý jeden hlas. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. Pokud nejste členem družstva, prosíme Vás ve vlastním zájmu o předání této pozvánky majiteli členského podílu bytové jednotky. V Liberci dne 5.4.2022

29.03.2022
Důležitá informace – výtah ve vchodu 566,567 mimo provoz V úterý 29. března bude celý den výtah mimo provoz z důvodu výměny pohonu dveřní jednotky. Není vyloučené, že se tato oprava protáhne až do středy 30. března 2022. Děkujeme za pochopení.

01.03.2022
Představenstvo družstva rámcově odsouhlasilo Dohodu se statutárním městem Liberec s tím, že podíly včetně pozemků budou převedeny za 1 Kč. Celou agendu bude řešit správce družstva SBD SEVER na klíč. V tuto chvíli se řeší konkrétní detaily smlouvy a pokud vše půjde dle očekávání, měla by 21. 4. 2022 proběhnout schůze, na které dostanou všichni členové družstva konkrétní informace a odpovědi.

26.01.2022
Nové předpisy od 2/2022 Od 26.1.2022 budou rozesílány nové předpisy nájemného. Bohužel musí jít doporučenou poštou. Osobní převzetí v kanceláři jsme díky zdravotní situaci raději zrušili. Hlavní změny ve vyúčtování _ již žádné platby za hypotéky a půjčky _ ukončení platby "technické zhodnocení" - půjčka od spol. Syner _ navýšení záloh za dodávku tepla a TUV _ navýšení záloh za dodávku elektřiny (společné prostory)

26.01.2022
Rekonstrukce rozvodů teplé vody V měsíci leden až březen bude prováděna výměna rozvodů pro teplou vodu a zpátečku. Tyto rozvody jsou již v havarijním stavu a dochází k častým haváriím. Vodorovné rozvody ve spodní části domu jsou již vyměněny včetně regulace a uzavíracích prvků. Co nás ještě čeká ? Teď nás čekají svislé rozvody vedené stoupačkou v koupelně. Realizační firma se vždy s Vámi bude dohadovat na přístupech a časových možnostech. S přihlédnutím na co možná nejmenší zásah do kopelnových obkladů. V případě dotazů či změn. Kontaktujte pana údržbáře.

29.12.2021
Bohužel ani nám se zdražování nevyhne. Dodavatel tepla již oznámil cenu na rok 2022. Nárůst je o 52% !!! další info v sekci NÁSTĚNKA

02.11.2021
Prodej pozemků pod bytovými domy se bude řešit společně s převodem spoluvlastnického podílu města na bytových domech. Prosím o trpělivost. V současné době dokončujeme převod u BD Alfa, Beta a Gama. Následovat by mělo BD A+G Stadion a Vaše Liberecké bytové družstvo Stadion. V prosinci by měla být svolána informativní schůzka pro předsedy bytových družstev. Budeme Vás včas informovat. S pozdravem Mgr. Eva Bulířová referent oddělení majetkové evidence a dispozic odboru majetkové správy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Magistrát města Liberec sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

18.10.2021
Od Listopadu 11_2021 budou platné nové předpisy pro zálohové platby a náklady spojené s užíváním bytu (rozesílané doporučenou poštou do 31.10.2021). Konečně nastal okamžik, kdy naše družstvo splatí všechny půjčky od banky z roku 2000 a 2001. Hned z kraje roku bude doplacena i půjčka od společnosti Syner (technické zhodnocení) a v lednu bude vydán další snížený předpis s platností od 1.2.2022. Změny od 11_2021: 1. všem bude zrušena položka "Hypotéka a tržby nebyt. prostory" 2. 569 bude zrušena položka "Hypotéka" Změny od 2_2022: 3. všem bude zrušena položka " Technické zhodnocení "

28.09.2021
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.

30.07.2021
Pozvánka na členskou schůzi Libereckého bytového družstva Stadion se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20 (zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr. vložka 456) Představenstvo svolává členskou schůzi na den 19.srpna 2021 v 19.00 hodin v případě neúčasti nadpoloviční většiny členů družstva – náhr. termín 2.září 2021 v 19:00 hodin v sušárně v přízemí domu č.p. 566 Prezentace členů družstva zahájena v 18.45 hodin, občanský průkaz s sebou.

04.05.2021
Vyúčtování je připraveno k převzetí - termíny jsou v záložce "nástěnka"

12.04.2021
Věc: Váš dopis ze dne 9. 3. 2021 -CJ MML052225/21 Vážený pane primátore, Děkuji Vám za informaci o přijetí usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 38./2021 ze dne 25. 2. 2021. Obsah Vašeho dopisu jsme projednali na jednání představenstva našeho družstva dne 18. 3. 2021 s následujícím závěrem: Představenstvo LBD Stadion vzalo na vědomí, že Město Liberec v souladu se smluvním ujednáním čl. IV. odst. 4.3. písm. a) Smlouvy o společném postupu investorů ze dne 28. 5. 1999 provedlo výmaz věcného břemena na předmětných nemovitostech v majetku družstva a města Liberec. Vzhledem k neurčitému obsahu zaslaného dopisu s přiloženými usneseními zastupitelstva, kdy není zcela zřejmé, jestli tento dopis s přílohami je zaslanou výzvou k uzavření smlouvy o převodu spoluvlastnického podíle dle čl. IV odst. 4.3. písm. a) Smlouvy o společném postupu investorů ze dne 28. 5. 1999, vyzýváme tímto Město Liberec k uzavření Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu. Vzhledem k tomu, že se dle usnesení Zastupitelstva města Liberec nebude jednat o bezúplatný převod dle výše uvedené dohody, ale o převod úplatný ve výši 1,-Kč, a dále vzhledem k tomu, že v uzavřené Smlouvě o společném postupu investorů nejsou specifikovány další podmínky a budoucí závazky Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu, z nichž některé zmiňujete ve svém dopisu, domnívá se představenstvo družstva, že se bude jednat o novou smlouvu, jejíž obsah musí schválit členská schůze našeho bytového družstva, a to postupem upraveným v čl. 17 odst. 5 písm.) i Stanov LBD Stadion. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zaslání úplného a finálního návrhu textu Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu, aby jej členové družstva v souladu se stanovami mohli schválit. Zároveň prosíme o informaci, kdy bude tento návrh k dispozici, abychom mohli řádně svolat členskou schůzi našeho bytového družstva. Vzhledem k další agendě, kterou členská schůze projednává, předpokládáme konání členské schůze do konce června 2021. Z tohoto důvodu bychom uvítali zaslání návrhu smlouvy nejpozději do konce května 2021. Představenstvo družstva se dále zabývalo otázkou realizace závazků, které chcete zakotvit do návrhu výše uvedené smlouvy, zejména závazku bytového družstva umožnit převést všechny bytové jednotky do vlastnictví členů družstva a následně družstvo zrušit likvidací v souladu s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že tento postup nutně předpokládá budoucí vznik společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby, je nutné společně s uzavřením Smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu řešit rovněž uzavření Smlouvy o prodeji pozemku pod budovami našeho družstva, které jsou v současnosti ve vlastnictví města Liberec. Je nutné, aby členové budoucího společenství vlastníků jednotek byli zároveň spoluvlastníky zastavěného pozemku pod domy budoucího společenství a je tedy praktické, aby bytové družstvo spoluvlastnický podíl na pozemcích pod domy převádělo do vlastnictví členů družstva společně s bytovými jednotkami, což je obvyklá praxe. Z výše uvedeného důvodu je tedy žádoucí, aby společně se Smlouvou o převodu spoluvlastnického podílu byla podepsána Kupní smlouva na zastavěné pozemky. Z tohoto důvodu žádáme tímto město Liberec o zahájení všech úkonů k prodeji předmětných pozemků do vlastnictví LBD Stadion. Pro úplnost dodáváme, že i návrh této kupní smlouvy musí projednat členská schůze našeho bytového družstva v souladu s čl. 17 odst. 5 písm. h) Stanov družstva. Podáváme Vám tuto informaci a jsme s přátelským pozdravem, Za představenstvo Libereckého bytového družstva Stadion Ing. Jiří Halámek předseda představenstva

10.12.2020
Vážení družstevníci, tato informace se bude věnovat tématu převodu podílu města na bytová družstva. Tato situace se bude týkat i našeho LBD Stadion. Níže přikládáme poslední informace. Zatím není nic rozhodnuto.

10.12.2020
Dobrý den všem, prosím všechny v záležitosti převodů podílů města o trpělivost, pracujeme nyní na 3 variantách: 1. úplatná za 32 tisíc Kč bez povinnosti platit daň z bezúplatného příjmu (pan Hron) 2. kralupská - vypořádání vzájemných závazků a pohledávek (pan Židek a pan Šlapák) 3. legislativní iniciativa (hejtman Půta, p.Zámečník) umožňující bezúplatný převod bez povinnosti platit daň z bezúplatného převodu a možná podle dopisu MMR se rýsuje cesta pro splnění požadavku všech BD, a to bezúplatného převodu opřenou o avizované stanovisko MMR, MV a MF ČR. Z dopisu mi ale vyplývá, že MF ČR se nevzdá daně z bezúplatného převodu ! Uvidíme. zdraví Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. primátor statutárního města Liberec statutární město Liberec Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1

27.08.2020
Prostor pro vaše dotazy a připomínky S ohledem na situaci ohledně COVID je kancelář do odvolání uzavřena, prosím posílejte Vaše dotazy elektronicky emailem. Děkujeme za pochopení.

26.11.2019
1. jakým způsobem bude fungovat přístup do domu přes čipy? Vezmete čip, přiložite ke čtečce a dveře se uvolní a vy je můžete otevřít. V 21 století docela běžná věc a v rozumných družstvech se používá již několik let. 2. bude funkční zámek na klíč? Ano bude zámek na klíč funkční, ale bydlící jej mít nebudou. To by trochu neplnilo svůj účel. To je přeci jasné. 3. kdo bude spravovat přístupový systém, kdo systém dodal a montoval? Systém si spravuje samo LBD Stadion (předávání čipů, konfigurace, náhled do databáze, zakázání přístupu ….) 4. jak se člověk dostane do domu, když přestane čip fungovat? Úplně stejně, jako když přestane fungovat klíč. 5. na koho se máme v případě poruchy obrátit? Dovoláme se vůbec někomu? Bude někdo k dispozici 365 dní v roce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Úplně stejně, jako když přestane fungovat klíč. Ano bude před Vašim vchodem stát zaměstnanec družstva (budou celkem čtyři – tři směny a SO+NE) a bude připraven řešit Vaše potřeby – náklad 1,2 mil/rok mzdových prostředků) Myslím, že takový servis nenabízí ani systém v nemocnici, kde jde o lidské životy – my to poposuneme dál 😊 Tato část dotazu snad není myšlena vážně…. 6. jak jsou čipy citlivé - může u čipu nějaká situace ovlivnit jeho fungování? Čip odolá pádu potopení pod vodu, průchod trávicím traktem. Myslím, že i přejetím jízdním kolem, autem už nikoliv. 7. v případě, že svůj čip ztratím, jak mam postupovat - na předávacím protokolu je uvedeno, že máme kontaktovat předávajícího - není napsaná žádná konkrétní osoba a není uvedený žádný kontakt. Bydlíte v domě LBD Stadion, Jste členem LBD Stadion. Čip Vám předávalo LBD Stadion. Kontakty máte na každé nástěnce a na internetových stránkách 8. od kdy bude tento systém fungovat? Systém již funguje, proto dostáváte čipy. Až budou rozdány, tak se změní FAB a přestanou fungovat Vaše klíče 9. jak dlouho bude trvat vystavení případného nového čipu a na koho se mam obracet v případě, že budu potřebovat nový čip? Nový čip 5 min po dohodě, kdy sejdeme v kanceláři družstva a ostatní část odpovědi, jako v bodě 7. 10. jakým způsobem bude fungovat kamerový systém, jak dlouho se budou uchovávat záznamy, kdo tento systém bude spravovat? Záznam je cca 14 dní. Záleží a dění před kamerou. Uchovává se jen část záznamu, kde se něco děje. Dalčí část odpovědi je stejná jako v bodě 3.Z

26.11.2019
Bezpečný dům je projekt, kterému se také věnujeme, poněvač si stejně jako všichni v našem okolí uvědomujeme, že bezpečnost je v dnešní době na prvním místě a důležitá součást našeho života. Trochu něco o tomto systému. Přístupový systém nabízí nahrazení klasických klíčů elektronickými čipy a to bezkontaktními RFID nebo kontaktními dallas čipy. V prostoru vchodu do Vašeho domu je umístěna jednotka přístupového systému s čtečkou, ke které uživatelé přikládají čipy. Systém po přiložení čip identifikuje a umožní vstup do domu. Hlavní výhody: Přístupový systém, jeho výhody a jeho správný výběr. NEPOTŘEBUJETE KLÍČE, ŽÁDNÉ OPRAVY, VÝMĚNY FABEK, ZLOMENÝ KLÍČ ATD.. ČIPY KTERÉ LZE KOPÍROVAT - EM MARIN 125KHZ - MIFARE CLASSIC (S50, 1K A DALŠÍ) - NEZABEZPEČENÉ - NÍZKÁ CENA. ČIPY KTERÉ NELZE KOPÍROVAT - MIFARE DESFIRE - ZABEZPEČENÉ - O NĚCO VYŠŠÍ CENA. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A ČTEČKY - ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE SBĚRNICE WIEGAND VYUŽITÍ - DVEŘE VSTUP, VÝTAH, SKLEPNÍ KOJE,.. KONTROLA VSTUPŮ - UDÁLOSTI - IDENTIFIKACE A DALŠÍ

04.12.2014
Víte, jak máte správně větrat? Vše potřebné se dozvíte v sekci nástěnka - celý článek.

16.10.2014
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

01.01.2012

04.11.2010
Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace), kterým to ukládá zákon.

03.11.2010
Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

Předchozí sadas Předchozí

Informace

03.06.2023
Vyúčtování za rok 2022
31.01.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - Důležité !!! dokumenty v záložce nástěnka
31.01.2023
Pozvánka na Členskou schůzi - CESTA
06.12.2022
Probíhá řízení na KN
07.10.2022
Převod bytů do OV - AKTUALITY

Partneři

sad
SBD SEVER
ADVnet
LB FREE net
LBnet